Til sorggruppeledere
Rapporten 'Når sorgen bæres sammen'

Rapporten Når sorgen bæres sammen

Rapporten 'Når sorgen bæres sammen. En undersøgelse af folkekirkens sorggruppepraksis' kortlægger og beskriver folkekirkens sorggrupper.

Projektet Sorggrupper i folkekirken har til formål at kvalificere og udbygge støtten til efterladte. Denne rapport er et væsentligt skridt til at kunne gøre dette.

Rapporten indeholder resultaterne af de tre undersøgelser, som vi gennemførte i 2013 som led i Sorggrupper i folkekirkens arbejde med at støtte og kvalitetssikre nuværende og kommende sorggrupper i folkekirken. Undersøgelserne består af to spørgeskemaundersøgelser og en interviewundersøgelse.

Endvidere præsenteres ti helt centrale anbefalinger for oprettelse og drift af sorggrupper, og endelig opstilles en række perspektiver for det videre arbejde og for kirkens møde med efterladte i det hele taget.

Rapporten kan downloades her

Læs også

Besøg Facebook-siden for Sorggrupper i folkekirken

Bliv medlem af Facebook-gruppen 'Sorggruppeledere i folkekirken', som er et lukket forum, hvor kirkelige sorggruppeledere kan udveksle erfaringer.

Se et kort over aktuelle kirkelige sorggrupper