Til sorggruppeledere
Når man leder gruppen

Når man leder gruppen

I sorggruppearbejdet er gruppelederen i en konstant og udfordrende refleksionsproces. Som gruppeleder skal man kunne reflektere både over egen rolle i gruppen, de enkelte deltageres rolle og trivsel i gruppen, samt gruppens samlede udbytte og funktion.

Samtidig skal gruppelederen være medvirkende til at skabe en atmosfære af tryghed og nysgerrighed, hvor gruppens deltagere fatter interesse for hinandens historier og tager ansvar for både eget og andres velbefindende.

Det kan virke som en udfordring at skulle styre et forløb med 5-10 deltagere. Derfor er det en god idé at være to om at lede gruppen. Herved kan man skiftes til at være i forgrunden og indtage en aktiv, spørgende position, mens den anden gruppeleder indtager en passivt observerende position.

I dette afsnit kan sorggruppelederen finde inspiration til, hvordan man kan lytte, stille spørgsmål og lede gruppen i praksis.


Topfoto: Sille Arendt


Sagt om kravet til gruppelederen

"Man skal selvfølgelig være meget lyttende. Om man ligefrem behøver at være præst? Det tror jeg måske ikke ligefrem, man behøver. Men i hvert fald, at man kan styre et forløb, fordi der sidder jo otte mennesker og forventer noget af dig, ikke." - Bente, 44, deltager i sorggruppe

Sagt om at være leder

"Det er vigtigt at være sig sin rolle bevidst, for hvis man ikke påtager sig lederrollen, så er der altid en deltager, der gør det. Så det er vigtigt at være konsekvent på en ordentlig måde."

- Sorggruppeleder