Litteratur for sorggruppeledere
Ældre

Litteratur om ældre, der mister

Værkerne herunder omhandler især ældre, der har mistet en nærtstående.

Når to bliver til én. Omsorg for ældre efterladte. Undervisningsmateriale og inspiration til at udarbejde en handleplan for ældre i sorg

Af Jorit Tellervo (red.)

Palliativt Videncenter 2011

Det at miste sin ægtefælle er så stort et tab, at det regnes for en af de mest sorgfyldte forandringer, et menneske kan opleve. Når ens livsledsager dør, kan det påvirke hele livet – både fysisk, psykisk og socialt. Tegn på, hvor voldsomt et tab det er for nogle efterladte, når ægtefællen dør, er depression, ensomhed og en forøget risiko for selvmord. De fleste selvmord i Danmark sker blandt ældre mennesker, og tab af ægtefælle udgør en særlig risiko. I kommuner og på landets sygehuse findes der endnu ikke handleplaner for omsorgen til ældre efterladte. Derfor dette undervisningsmateriale med opfordring til efteruddannelse og til at udarbejde handleplaner.

Læs mere om bogen