En god gruppe kræver planlægning
Skab opmærksomhed om gruppen

Skab opmærksomhed om gruppen

Når selve planlægningsfasen er overstået, skal budskabet om sorggruppen og hvad den kan tilbyde ud til så mange som muligt i sognet og lokalområdet.

Af Christian Riis Kistrup

Der findes flere gode måder at gøre opmærksom på sorggruppearbejdet. En besked fra prædikestolen kan naturligvis virke, men vore dages informationssamfund giver andre brugbare redskaber.

Internettet
Internettet er et naturligt sted at skabe opmærksomhed om sorggruppetilbuddet og informere om, hvad gruppen kan tilbyde efterladte. Har kirken sin egen hjemmeside, er det oplagt at præsentere tilbuddet her i et særligt afsnit, for eksempel under 'Aktiviteter' og lignende.

Men husk at gøre opmærksom på hjemmesiden og dens indhold; ellers har indsatsen mindre effekt. Her er et socialt medie som Facebook et nyttigt redskab. Efterhånden er mange kirker over hele landet aktive på Facebook. Det kræver naturligvis lidt ressourcer at bruge tid på Facebook, men det kan meget vel vise sig, at tiden på at skabe opmærksomhed om sorggruppearbejdet og kirkens øvrige aktiviteter og tilbud er givet godt ud.

Folder
Våbenhuset eller sognehuset har ofte en række foldere om forskelligt kirkeligt stof stående. Få produceret en folder om sorggruppetilbuddet, som interesserede kan tage med sig hjem. Man kan desuden vælge at have folderen stående på biblioteker og andre offentlige steder samt sørge for, at de praktiserende læger i området har viden om sorggrupperne og kan dele folderen ud. 

Og giv ikke mindst folderen til efterladte og pårørende ved begravelsessamtaler.

Desuden er det en god idé at have folderen i pdf-format, så den kan downloades fra kirkens hjemmeside eller sendes via e-mail.

Download postkort

Sorggrupper og sogne er velkomne til at downloade Sorggrupper i folkekirkens postkort til tryk (pdf). 
Download forside
Download bagside

Om sorggrupper på kirkehjemmesider

Sorggrupperne i Nyborg Provsti
Sorggruppe i Vor Frue Kirke, København
Sorggruppe i Enghøj Kirke
Sorggruppe i Nørremarkskirken

Se eksempler på sorggruppefoldere

Christianskirken i Lyngby
Odsherred Sorggruppe
Brønderslev Provsti
Kirkerne på Fanø - børn og unge
Køge Provsti


Illustration fra Odsherred Sorggruppes folder