En god gruppe kræver planlægning
Skab målsætninger

Skab målsætninger

Har lederen af sorggruppen ikke et mål for gruppen, kan det blive svært at lede den.

Det er en god idé på forhånd at formulere, hvad man ønsker, der skal komme ud af sorggruppen – både for deltagerne og for gruppelederen. Det vil også få betydning for en lang række senere valg om metode, gruppestørrelse og varighed.

Her er nogle gode eksempler på mål, som vil blive uddybet efterfølgende

  • Skabe håb og livsmod
  • Bryde isolation og ensomhed
  • Vise at deres reaktioner er almindelige
  • Inspirere til problemløsning

Skabe håb og livsmod
At skabe håb og livsmod er centralt for sorggrupper. Efterladte kan have svært ved at opdage positive forandringer i deres hverdag eller undtagelser fra det sorgfulde, fordi tristheden fylder det hele. 

Deltagerne kan hjælpe hinanden med at opdage undtagelserne. Det kan også skabe håb at høre om andres vej igennem sorgen. Deltagerne er tit forskellige steder i deres sorgproces, Når de hører hinandens fortællinger, kan det blive det tydeligere for dem, at sorgen forandrer sig over tid og at den typisk bliver nemmere at bære.

At bryde isolation og ensomhed
Mange efterladte begynder at sige nej tak til invitationer og besøg. Måske fordi de ikke kan overskue det eller ikke vil være til besvær og belemre andre med deres sorg. Andre oplever, at invitationerne udebliver, når de første måneder efter tabet er gået. 

I sorggruppen er alle i samme situation, og det kan gøre det nemmere at tale åbent om sine oplevelser. Det kan gøre det lettere at dele sine oplevelser med de nærmeste på sigt.

Vise at deltagernes reaktioner er almindelig
Efterladte føler sig ofte anderledes end andre og kan derfor tænke, at andre mennesker ikke kan forstå dem. De stærke følelser og tanker efter tabet får også mange til at frygte for deres helbred og forstand.

En sorggruppe gør det muligt for deltagerne at holde deres sorg op imod andres og finde ligheder. Det kan skabe håb og lettelse at opdage, at ens oplevelser ligner andre sørgendes.

Inspirere til problemløsning
Breve fra banken. Nattesøvn. Madlavning. At være efterladt indebærer en lang række nye praktiske udfordringer.

I sorggruppen kan deltagerne tale om, hvad de gør for at mildne sorgen og håndtere hverdagen. Det kan give nye handlemuligheder og inspiration til at lette hverdagen.


Foto: Sille Arendt


Sagt om gruppeledernes rolle

"De er gode til ligesom at holde det fast på det, det skal være. […] Deres opgave eller deres rolle er at spørge ind til det, jeg fortæller, og være interviewer, kan man sige. Og helt sikkert styre gruppen."

- Gustav, 38, deltager i sorggruppe