Sammensæt gruppen
Vurder om deltageren er egnet

Vurder om deltageren er egnet

Det kan være en god idé at have en indledende samtale med hver potentiel deltager. Samtalen skal gøre det muligt for sorggruppelederen at afklare og afstemme forventningerne til deltagelsen i gruppen. 

Det kan skabe tryghed for deltageren, hvis vedkommende og sorggruppelederen først kan tale under fire øjne. Samtidig kan gruppelederen vurdere, om deltageren umiddelbart vil passe ind i gruppen.

En sorggrupper er ikke nødvendigvis det rigtige forum for den efterladte, hvis han/hun:

  • Har en tabsoplevelse, som er meget omfattend
  • Ikke kan tale sammenhængende eller meningsfuldt om sine oplevelse
  • Afbryder og er ude af stand til at lytte
  • Ikke har haft dynamik i sorgen (Læs mere om sorgens to spor)
  • Har en diagnose eller lignende

Synes den efterladte at have kompliceret sorg eller en ubehandlet psykisk lidelse, bør man få den efterladte til at kontakte sin egen læge for at få det undersøgt.

Når nogen ikke passer ind under møderne
Det kan alligevel ske, at en deltager viser sig at ’falde uden for’. Måske fordi personen har et kompliceret sorgforløb, en psykisk lidelse eller en markant anderledes tabsoplevelse. 

Finder man ud af, at en person forstyrrer de andres mulighed for at få udbytte af gruppen, må man tage hånd om det. Samtidigt er det vigtigt at gøre det med respekt for deltageren.

Hvis en person ikke passer ind, kan gruppelederen for eksempel:

  • Tage en individuel samtale med den enkelte, hvor der spørges til, hvordan de har det i gruppen og fortælle om ens observationer.
  • Tilbyde enesamtaler eller henvise til anden rådgivning. Man kan for eksempel sige, at man tænker, personen har brug for mere taletid for at blive hørt, end hvad en gruppe kan tilbyde.
  • Hvis man som leder mistænker, at en person har et kompliceret sorgforløb, bør man henvise den efterladte til deres læge for at få det undersøgt nærmere.


Foto: Gitte Lauritsen