Sammensæt gruppen
Varetag gruppens tre behov

Varetag gruppens tre behov

Når man samler gruppen, skal man være opmærksom på, at der skal være samhørighed, mangfoldighed og tryghed.  

Samhørighed samler gruppen
At have noget til fælles er kernen af en sorggruppe. Følelsen af samhørighed gør det meningsfuldt at dele sin historie og lytte til andres fortællinger. Manglende samhørighed kan derimod hurtigt få deltagerne til at åbne for fjernsynet frem for døren ind til sorggruppen.

Mangfoldighed skaber bevægelse
Men forskellighed er også vigtig, da det fører til nye perspektiver og ideer. For meget enshed kan føre til, at sorggruppen udelukkende bekræfter hinandens synspunkter og handlemåder, men ikke forstyrrer, udfordrer eller rykker dem.

At miste skaber samhørighed trods forskelle
Nogle forskere mener, at det er vigtigt for samhørigheden, at deltagerne deler træk såsom hvem man har mistet samt alder, køn og social status.

Men oplevelsen af et miste en elsket person kan være så stærk, at den kan skabe fællesskab på tværs af skel. Der kan sagtens opstå samhørighed mellem en, der har mistet sin mor og en, som har mistet sin ægtefælle.

Derfor er det som udgangspunkt nemt at samle en gruppe, hvor der opstår samhørighed og mangfoldighed. Vi mener dog, at det giver mening at have særlige tilbud for børn og unge.

Tryghed i gruppen
Det er vigtigt at være opmærksom på, at visse deltagere kan forstyrre de andres mulighed for at få noget ud af forløbet.

Det kan for eksempel være mennesker, som er højlydte og afbryder de andre eller som på anden måde ikke kan indgå i gruppen inden for de rammer og aftaler, gruppelederen har defineret. Det kan også være mennesker, der har kompliceret sorg eller en aktiv psykisk lidelse.

Læs mere om ikke-egnede deltagere


Foto: Sille Arendt


Sagt om at møde udfordringer

"Jeg oplever, at det er nødvendigt at styre og strukturere sorggruppemøderne meget for at opnå mest mulig tryghed blandt deltagerne og for at sikre, at alle kan opleve sig hørt og forstået. Alligevel er det udfordrende at tage styring, når det for eksempel betyder, at jeg må bryde ind og afslutte eller afkorte en deltagers fortælling under den korte runde."

- Sorggruppeleder