Sammensæt gruppen
Bestem gruppens størrelse

Bestem gruppens størrelse

Gruppens størrelse skal sikre samhørighed og mangfoldighed for at virke bedst for alle parter.

Størrelsen af sorggruppen skal tage højde for tre behov:

  • Behovet for tryghed
  • Behovet for samhørighed
  • Behovet for mangfoldighed

Vi anbefaler grupper med seks til otte deltagere
Med seks til otte deltagere, vil der være stor mulighed for, at den enkelte oplever sig særligt forbundet til to-tre andre deltagere og møder den forskellighed, der skal til for rykke ved egne synspunkter.

Samtidig vil gruppen ikke være så stor, at den bliver utryg eller at følelsen af at være én samlet gruppe ophører. Gruppen vil også kunne holde til, at enkelte deltagere falder fra.

Små og store grupper er sårbare
En gruppe på over ti medlemmer kan hurtigt blive uoverskuelig for gruppelederen. Følelsen af at være i en samlet gruppe kan også falde fra hinanden, da det er svært for deltagerne at forholde sig til så mange fremmede mennesker. 

En gruppe på tre til fire personer vil være tryg, men kan risikere at have enten for stor mangfoldighed eller enshed. 

For stor mangfoldighed gør, at nogle deltagere ikke oplever samhørighed med de andre. For meget enshed gør, at der ikke er nok forskellighed til at rykke den enkeltes perspektiver.


Foto: Per Thaulow