Sæt rammer for varighed og optagelse
Åben eller lukket gruppe

Åben eller lukket gruppe

Skal gruppen have de samme deltagere fra start til slut, eller må nye medlemmer slutte sig til? Der er ikke nogle rigtige eller forkerte svar på spørgsmålet, men hver model har sine fordele.

Det anbefales, at man som gruppeleder på forhånd beslutter sig for, hvor mange deltagere, der maksimalt kan være i gruppen – og overholder det.

Lukket gruppe skaber tryghed
En lukket gruppe, altså med de samme deltagere fra start til slut, skaber tryghed,  og deltagerne behøver ikke at skulle forholde sig til og åbne sig for nye deltagere.

En gruppes dynamik kan blive forstyrret, når der kommer nye deltagere og nogen kan føle, at man igen skal tage mod til sig for at "åbne op".

Det kan være oplagt med en lukket gruppe, hvis man eksempelvis har otte deltagere fra start.

En åben gruppe
En åben gruppe, hvor nye deltagere kan komme til uden videre, kan sikre et solidt antal deltagere, hvis nogen melder sig ud. Det kan også betyde, at man undgår ventelister. Dog bør lederen holde gruppen på et passende antal deltagere.

Nye medlemmer kan også ruske op i gruppen, hvis den med tiden præges af for meget konsensus og hyggesnak. Der kan opstå en god dynamik mellem erfarne og nye gruppedeltagere.

En ulempe ved åbne grupper er på den anden side, at man som gruppeleder kan blive fristet til at tage for mange ind i gruppen, hvis der er stor efterspørgsel: Er der i forvejen ti deltagere i gruppen, virker det nærliggende at antage, det ikke gør den store forskel med en eller to yderligere deltagere.

Vælges denne model, bør lederen lave en kontrakt med deltagerne om, hvordan og hvornår man stopper i gruppen.

En kombination er mulig
Man kan også vælge at lade sin sorggruppe starte som en lukket gruppe, men tilføre nye deltagere, hvis man oplever stort frafald eller hvis man mener, det vil være gavnligt for gruppedynamikken.

Forstyrrelsen ved nye deltagere kan ruske op i gruppen, hvis den efter nogen tid præges af at deltagerne kender hinanden godt, har udviklet stærk konsensus eller forfalder til hyggesnak.


Foto: Jürgen Howaldt