En god gruppe kræver planlægning
Overvej struktur og grupperegler

Overvej struktur og grupperegler

Der er mange forskellige måder at strukturere møderne, og hver gruppeleder vurderer selv, hvordan møderne skal forløbe.

Følgende er en meget simpel model, som gruppelederen kan bruge som inspiration.

  1. Gruppen startes med en indledende præsentationsrunde, hvor deltagerne kan sige, hvordan de har det, og hvad der er sket siden sidst. Her kan deltagerne også nævne, om de har behov for at "være på" i dag, eller om de hellere vil lytte.
  2. Gruppelederne vælger to til tre deltagere, som de har individuelle samtaler med mens de andre lytter.
  3. Efter hver samtale kan de andre deltagere fortælle, hvad samtalen har vakt af tanker, oplevelser og ideer for dem og deres situation. Det er vigtigt, at de ikke giver gode råd til den, som har fortalt sin historie.
  4. Når tiden er ved at løbe ud, kan der være en kort runde, hvor hver deltager fortæller, hvad han eller hun har fået ud af dagen.
  5. Lederne kan overveje at invitere deltagerne ind i kirkerummet før eller efter mødet, hvor de kan tænde et lys, synge salmer eller lignende. Vi anbefaler, at denne del gøres frivillig, da nogle deltagere kan have et ambivalent forhold til kirken og den kristne tro.

Mulige regler for gruppen
Det er en god idé at gøre det tydeligt, hvilke rammer, der gælder for sorggruppen. Eksempler kan være:

  1. At melde afbud, hvis man er forhindret i at møde op.
  2. Ikke at afbryde hinanden. For eksempel under præsentationsrunden eller samtalen med gruppelederen.
  3. Ikke at komme med gode råd, da det indeholder en vurdering. I stedet kan deltagerne dele, hvad den andens historie har vakt af associationer, tanker og nye vinkler for deltageren selv.
  4. Der er tavshedspligt i gruppen.
  5. Man kan til en hver tid stoppe i gruppen.


Foto: Sille Arendt


Sagt om struktur og faste rammer

"De nye [sorggruppeledere] eller dem, der er det, hvis de ikke har struktur på deres møder, så skal de ligesom få det, sådan så folk kommer ind og ved, der nogle faste rammer."

- Jane, 63, deltager i sorggruppe