En god gruppe kræver planlægning
Led gruppen sammen med en anden

Led gruppen sammen med en anden

Fire ud af fem sorggrupper i folkekirken ledes af mere end én gruppeleder. Det giver visse styrker.

Er man alene om en sorggruppe, kommer ens hjerne hurtigt på overarbejde. Der er nemlig meget, man kan tænke over og tvivle på gennem et forløb. Samtidig skal lederen koncentrere sig om at skabe en tryg, forstående og tillidsfuld atmosfære.

Derfor anbefaler vi, at man arbejder sammen med andre.

Led gruppen med en anden
Fire ører hører bedre end to. Når man er to gruppeledere, opstår der en række fordele:

  • De to gruppeledere kan skiftes mellem at være spørgende og observerende. Den observerende kan forhold sig til samspillet i gruppen og mellem gruppen og gruppelederen.
  • Lederne kan bedre skabe rolige rammer for sig selv og deltagerne og sikre, at de enkelte føler sig godt tilpas.
  • Lederne kan sparre om dagens forløb, når den sidste deltager er trådt ud af mødelokalet. For eksempel ved at vende spørgsmål såsom: Hvordan er stemningen i gruppen? Hvad har vi lært om den enkelte deltagers sorgforløb? Er der noget, vi skal være mere opmærksomme på næste gang?
  • Lederne kan give hinanden feedback på måden at lede gruppen og på relationen til deltagerne.

Få supervision
En supervisor med solidt kendskab til at lede sorggrupper kan kvalificere arbejdet og give gruppeledene nye ideer, inspiration og vejledning. At få afløb for bekymringer og overvejelser kan også skabe trivsel og arbejdsglæde.

Da sorggrupper ikke i sig selv koster ret meget at oprette, kan man bede menighedsrådet om at finde midler til en supervisor. 

Man kan også forsøge at skabe en supervisionsgruppe med andre kirkers gruppeledere.

Læs om supervision af sorggruppeledere


Foto: Illustratedjc


Sagt om at være to ledere

"Del så meget som muligt med andre sorggruppeledere. Det er godt at være to ledere i sorggruppen af hensyn til debriefing, planlægning, evaluering og praktiske opgaver."

- Sorggruppeleder