Til efterladte og pårørende
Oplevelsen af at miste

Oplevelsen af at miste

Før i tiden mente man, at sorg bestod af nogle faste faser, og at den ville forsvinde med tiden. Nu ved vi, at mennesker reagerer meget forskelligt, når de sørger, og at sorg kan være en livslang proces. For de fleste bliver sorgen nemmere at bære med tiden. 

Det er vigtigt at vide, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at sørge på. Mennesker oplever tab meget forskelligt og har mange forskellige reaktioner.

Sorg tager mange former
Nogle bliver praktiske og skiller sig hurtigt af med afdødes tøj, sko og tandbørste. Hos andre hænger den afdødes jakke stadig på knagen lang tid efter dødsfaldet og den dødes værelse eller opholdsrum står intakt.

Nogle oplever ikke sorgens følelser med det samme, og andre bliver overvældede af dem. Andre igen har måske taget afsked for længst efter et langt sygeforløb. Nogle taler åbent om deres følelser, og andre holder det meste indeni.

Det enkelte menneskes reaktioner kan måske få en til at tvivle på, om man er blevet skør – og det er helt normalt.

Derfor er det vigtigt, at man ved, at det er normalt, at sorgen har mange former.

Sorg kommer og går
Når vi sørger, skifter vi ofte mellem at være i sorgens følelser og at fokusere på det liv, der stadig skal leves. Til tider fylder sorgen det hele. Andre gange træder den i baggrunden.

Det skyldes, at sorg er en uhyre hård tilstand at være i, som vi må have en pause fra for at klare det. Det er derfor en vigtig del af sorgen, at man bevæger sig ind og ud af den.

Sorgen bliver nemmere at bære
Det kan være svært at tro på, at det bliver bedre, når alt føles sort og trist. Men for de fleste bliver sorgen nemmere at bære med tiden.

Samtidig er sorg ikke altid noget, der "går over". Men den vil med tiden fylde mindre af ens hverdag.

Årevis efter dødsfaldet kan en duft eller mærkedag for eksempel gøre, at sorgen dukker op med stor styrke. Men det vil som regel være på en anden måde end i begyndelsen, hvor sorgen og forsøgene på at tilpasse sig til den nye hverdag fylder det hele.

Hvilke tanker gør du dig om sorg og sorggrupper?

Har du erfaring med at deltage i en sorggruppe som efterladt, er du velkommen til at dele dine oplevelser på Sorggrupper i folkekirkens Facebook-side


Foto: Sille Arendt


Sagt om at miste

"Bagefter står man fuldstændig stille. Det er en tomhed. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle gå videre alene. Jeg kunne sagtens foretage mig ting alene før, men at det er så endeligt. Det er noget, man skal til at finde ud af."

- Grethe, deltager i sorggruppe


"Der har været en del ting, jeg skulle sætte mig ind i. Alle de praktiske ting, som Bjarne plejede at klare, skal jeg nu selv ordne. Men det er jo ingen skade til at skulle lære noget nyt."

- Bodil, deltager i sorggruppe