Litteratur for efterladte
At miste en nærtstående

Litteratur om at miste en nærtstående

Generel litteratur om sorg og sorgbearbejdelse, når man har mistet.

Sagt om sorg

Af Louise Winther

Forlaget Alfa 2014

Sagt om sorg er en bog med udtalelser fra mennesker i sorg. De fortæller åbent om tabet af en elsket – et barn, en forælder, en livsledsager – og om hvordan de oplever omgivelsernes reaktioner. Mange fortæller, at de mærker et pres for at "komme over" sorgen. Men ofte er det netop det, man ikke kan eller ikke vil. Bogen rummer mange forskellige erfaringer af sorg og viser, at hver enkelt af os møder sorgen forskelligt.

Læs mere om bogen

Da drømme brast - og livet genopstod

Af Peter Andreas Ployart Wetche

Mellemgaard 2014

Peter Andreas Ployart Wetche mistede pludseligt sin 24-årige søn. Han har skrevet en bog om sorgen over at miste sit barn og om de følelser, frustrationer og den fortvivlelse, der opstår, når ens barn rives bort. Man kan ikke forberede sig på det utænkelige - at miste et barn. Men måske er det muligt at kunne smile og leve livet igen?

Læs mere om bogen

Gennem sorgen - en kærlighedshistorie

Af Birgitte Bæk

Alfa 2014

For seks år siden døde Birgitte Bæks eksmand af kræft. Hun har skrevet en bog om at tage afsked med en elsket og tiden efter dødsfaldet. På sin egen hjemmeside skriver hun: "Gennem sorgen havde jeg flere gange brug for at finde ud af, om jeg var ved at blive skør, og for at få sat ord på det virvar af følelser og smerte, jeg oplevede. Knap 2 år efter jeg mistede min eksmand, gik jeg i gang med at skrive den sorgbog, jeg selv havde savnet."

Læs mere om bogen

Hjertebånd. At leve med sine døde

Af Lise Trap

Forlaget Alfa 2013

Nyeste forskning inden for sorgterapi viser, at det er værdifuldt at forstå sorgen – ikke som en række kronologiske faser, der skal føre frem til en afsluttet, afklaret sindstilstand – men som et forløb, der kører i flere spor med varierende intensitet. Sorgen skal ikke overstås, men accepteres som en integreret del af resten af livet. I 'Hjertebånd' præsenterer Lise Trap den nyeste sorgteori.

Læs mere om bogen

Med flaget på halv. At være i sorg

Af Mette Marklund

Unitas 2012

Bogen består af en række korte indlæg, som ikke umiddelbart har nogen anden sammenhæng end at de skildrer et aspekt ved dette at føle sorg. Til sammen dækker kapitlerne mange af de ting, som sørgende kommer ud for, små og store uundgåelige oplevelser ved dette at have mistet sin(e) nærmeste, samt følelser som tomhed, fortvivlelse, smerte, ensomhed og håbløshed. Gennemgående ide i bogen er også at få læserne til at finde en udvej ved billedligt at bygge et Sorgens Tankehus hvor de kan parkere og opsøge sorgen. I det hele taget skriver forfatteren meget i billeder, ligesom de sorthvide fotoer mest af landskaber og natur. Sproget er enkelt, typografien, teksten og det kvadratiske format fremstår som gennemtænkt henvendt til sørgende.

Læs mere om bogen

Sorrig og glæde

Af Eva Jørgensen

Rosinante 2012

Sorrig og glæde handler om alle de følelser, Eva Jørgensen gennemlever i månederne efter sin mands død. Hvordan hun begraver sig i arbejde for ikke at mærke smerten. Hvordan hun føler sig alene i verden, fordi hendes omgivelser ikke forstår, hvad det er, hun går igennem. Og hvordan hun til sidst begynder at mærke livet igen og så småt genvinder troen på, at der stadig er masser af gode ting i vente for hende og hendes søn.

Læs mere om bogen

Når den elskede dør. En hilsen til den efterladte

Af Charlotte Ekstrand og Bent Falk

Religionspædagogisk Forlag 2010

Bogen er en hjælp til den efterladte efter et langt samliv. Den sætter ord på tankerne den første tid efter dødsfaldet. En bog, som på et praktisk, empatisk niveau føler med og støtter den efterladte i en svær stund, men som også på et mere teoretisk plan kan hjælpe med at få en hverdag til at fungere efter et dødsfald.

Læs mere om bogen


Sorg. Den dybeste ære glæden kan få

Af Lise Trap

Forlaget Alfa 2010

Lise Trap er præst i folkekirken og har mistet en 20-årig søn. Det er hendes baggrund for at skrive denne bog om sorg, primært i forbindelse med dødsfald. I ti korte, klare og overskuelige kapitler fortæller hun om sorgens væsen og forløb, som hun har oplevet det på egen krop og hos andre. Hun henvender sig til de pårørende med støtte og råd til, hvad man som sørgende har brug for, og hvad man absolut ikke har brug for. Hovedbudskabet er, at sorgen skal have sin plads. At den skal ses og i bogstaveligste forstand bemærkes af omgivelserne. Hvert kapitel indledes med et relevant citat og til sidst i bogen findes en litteraturliste og en liste over fællesskaber om sorg på nettet.

Læs mere om bogen

Det ender godt – Johannes Møllehave om døden

Af Erik Bjerager

Kristeligt Dagblads Forlag 2009

For Johannes Møllehave er livet nået til sidste akt. Det er tid til at gøre op, til at forlige sig med tab, død og evighed. Populær og anvendelig samtalebog med Møllehaves mange kloge, alvorlige, morsomme og tankevækkende svar på spørgsmål, der opstår ved livets afslutning.

Læs mere om bogen

Punktum. Essay

Af Tomas Thøfner

Borgen 2009

I dette personlige essay forsøger lyrikeren Tomas Thøfner at sætte ord og ikke mindst billeder på det følelsesmæssige kaos og den oplevelse af sorg og tab han blev konfrontret med i tiden efter sin syv år ældre brors død, der satte punktum for et lidelsesfyldt liv, mærket af psykisk sygdom, ind-læggelser og selvmordsforsøg. Thøfner reflekterer i tilbageblik over sit tætte forhold til broderen, hvor forbundethed og beundring efterhånden bliver forvandlet til afstand og afmagt. Efter dødsfal-det er det følelsen af uvirkelighed, blandet med noget uhyre påtrængende og konkret, da han skal rydde broderens lejlighed. Som digter og sprogmenneske forsøger han at finde ord og en måde at tale om døden på, men vel at mærke ikke ved hjælp af de religiøse og filosofiske begreber som ellers byder sig til i den situation.

Læs mere om bogen

Sig farvel. Hvad præster ved om sorg

Af Julia Lahme

Pretty Ink 2009

Forfatteren, der for nylig har mistet sin mor, skriver i indledningen, at denne bog er, hvad hun manglede, da hendes mor var syg af kræft og efterfølgende døde. Undren over sin egen reaktion såvel som oplevelsen af at andre syntes, hun reagerede forkert, for længe eller for meget på mode-rens død, før Julia Lahme ud på rejse efter de svar hun manglede. Det er hendes egen historie, hun beskriver i det indledende og i det afsluttende afsnit. Ind imellem er der interviews med 6 præster. Præster er professionelle sorgarbejdere, og i de seks afsnit kommer vi hele vejen rundt om dødsfald, sorg, omsorg, de forbudte følelser af lettelse, der kan opstå, når et gammelt og/eller sygt menneske dør.

Læs mere om bogen

Døden, sorgen, håbet


Af Flemming Kofod-Svendsen


Forlaget Rosinante 2008


Forfatteren blev hårdt ramt af flodbølgen i Asien 2004. Han mistede sin søn og svigerdatter og deres to børn, og med afsæt i sit eget tab skildrer han, hvordan døden, sorgen og håbet kan påvirke et menneske. Han fortæller både om sin egen sorg og om tab og sorg som et menneskeligt vilkår, som vi alle på et eller andet tidspunkt må gennemleve i større eller mindre grad.

Læs mere om bogen


Skæld ud på Gud. Sjælesorg i det moderne samfund

Af Preben Kok

Informations Forlag 2008

Bogen er en række essayistiske betragtninger og er en udløber af forfatterens medvirken i DR2 programmet ’Skriftestolen’. Forfatterens ærinde er ikke at missionere, men at pege på en række aspekter af kristendommen, der har betydning for det moderne menneske i krise. Preben Kok er sygehuspræst og opererer i grænselandet mellem liv og død. I Skæld ud på Gud fortæller han om sit arbejde og sin tro. Med troen som udgangspunkt går han i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske. Han giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen med Gud, når livet gør ondt, og meningen hører op.

Læs mere om bogen

Støtte ved dødsfald. Hvordan kan vi hjælpe?

Af Kari Dyregrov og Atle Dyregrov

Dansk psykologisk Forlag 2008

Bogen bygger på ny forskning om relationen og kommunikationen mellem de efterladte og deres netværk og afliver mange myter om sorg. Bogens formål er at give vejledning og råd til sociale netværk, som støtter efterladte efter pludselige, uventede dødsfald. Forfatterne viser, hvordan de efterladtes sociale netværk har stor vilje, men også oplever stor usikkerhed omkring, hvordan de skal støtte bekendte i en sådan situation. Som et resultat af dette oplever efterladte ofte, at forholdet til venner og familie bliver vanskeligt. Desuden er det sådan, at rigtig mange oplever de samme udfordringer, når dødsfaldet indtræffer mere forventet, for eksempel ved kræft. Så selv om bogen tager udgangspunkt i traumatiske dødsfald, vil vejledningen kunne bruges også efter forventede dødsfald.

Læs mere om bogen

I sorgen – nogen tænker på dig

Af Lars Björklund

Unitas 2007

Fotografier og korte tekster beskriver den proces af tanker og følelser, som efterladte gennemlever efter at have mistet deres kære.

Læs mere om bogen

Vi ses i morgen. En pårørendes beretning

Eva Jørgensen

Rosinante 2007

Eva Jørgensen beretter i en ærlig og hjertegribende personlig bog om det sidste år med sin mand. Parret venter barn og er i færd med at planlægge bryllup, da Steffen Knudsen får diagnosen ALS, en særlig form for sklerose, der er aggressiv og dødelig inden for få år. Fokus i bogen er be-skrivelserne af forfatterens eget følelsesmæssige kaos, skammen over ikke altid at kunne være den overbærende og stærke, skyldfølelsen over at være rask. En beskrivelse af det tabu, at den pårøren-de ofte også er urimelig og uretfærdig – også overfor patienten. En skildring af hvordan et sådant barsk forløb blotlægger sider af personligheden, som man ikke selv er klar over, og som man er nødt til at leve med.

Læs mere om bogen

En skygge af kærlighed. Tanker i sorgen

Af Lars Björklund

Unitas 2006

Bog til brug for efterladte i forbindelse med sjælesorg. Til forskel fra andre bøger om sjælesorg henvender den sig direkte og udelukkende til den efterladte. Den er ganske kort og enkelt opbygget i fire afsnit, smerte, tomhed, savnet og gensyn. Dvs. den proces af tanker og følelser som efterladte gennemlever efter at have mistet deres kære. Hele processen er beskrevet ganske enkelt, men præcist og set fra den efterladtes synsvinkel, sorgen ved savnet, tankerne om Guds fravær, tomrummet i hverdagen, den langsomme venden tilbage til fællesskabet med andre og til slut accepten af at skulle leve uden den afdøde. Bogen er gennemillustreret med enkle billeder, mest af natur i nærbilleder og i smukke farver. Den korte tekst, det kvadratiske format og billederne henvender sig direkte til efterladte som ikke magter at læse lange, dybsindige bøger.

Læs mere om bogen

Narrativ praksis

Af Michael White

Hans Reitzels Forlag 2006

I kapitlet ”Hilse på igen: Om at indlemme den tabte relation i sorgarbejdet” skriver White, at sorgarbejdet går ud på at indlemme den tabte relation i sorgarbejdet. Han arbejder med en hilse-på metafor, som symboliserer, at sorgterapien ikke går ud på at afvikle forholdet til afdøde (det som Freud kaldte løsrivelse), men snarere at skabe en ny relation til afdøde. White skriver, at han i sin praksis har mødt mennesker, der havde fået stillet diagnosen kompliceret sorg, og han oplevede, at disse mennesker ofte havde arbejdet med sorgen ud fra en sige-farvel metafor, hvor sorgarbejdet havde gået ud på at løsrive sig fra afdøde. White fandt det virkningsfuldt at bruge hilse-på metaforen, som i den situation går ud på, at den sørgende skal bruge sin historie og erindring om afdøde til at udtale sig om, hvad afdøde ville sige eller gøre for at støtte den sørgende i at skabe mening i tabet.

Læs mere om bogen

Sorgens ansigt – den nødvendige samtale med børn i sorg(bog + dvd)

Af Jes Dige

Kræftens Bekæmpelse 2004

Sorgens ansigt er et undervisningsmateriale og en praktisk håndbog til alle, der har med børn at gøre. Formålet er at give konkrete redskaber til at håndtere den svære, men nødvendige samtale med børn i sorg. Det er Jes Diges arbejde med en teenagegruppe i Aalborg, der beskrives både i bogen og på dvd. Dvd-delen udbygger og demonstrerer bogens ord. Vi følger samtalerne og får dermed praksis på de teoretiske overvejelser, som bogen især behandler. I tre hovedafsnit gennemgås de væsentligste temaer og problemfelter, og der gives anvisninger på, hvordan barnet bedst støttes igennem sorgen. 

Læs mere om bogen

En sorgens dagbog. C.S. Lewis' optegnelser ved sin hustrus død

C. S. Lewis

Scandinavia 2003

Forfatteren C.S. Lewis' (1898-1963) beskrivelse af, hvordan han som kristen person gennemlever sin sorg og depression efter hustruens død i 1960. Efter Lewis’ eget udsagn gjorde han disse optegnelser for at døve sorgen efter sin hustrus død og for at skabe en vis afstand til den.

Læs mere om bogen

Sorgens mange ansigter. Breve om tab, trods og trøst

Af Annette og Jørgen Due Madsen

Kristeligt Dagblad 2003

Bogens forfatterpar er hhv. psykolog og psykiater, og sammen redigerer de en brevkasse i Kristeligt Dagblad. De mange breve om sorg, krise og tab har inspireret til at samle nogle af dem med kommentarer og svar i denne bog. Brevene handler fortrinsvis om følelserne, når en ægtefælle dør, bliver syg eller forlader én. Men også om overvejelserne, når livet er ved at være slut, eller om hvordan man lever med sit handicappede barn. Stort set alle brevskriverne har gudstroen med sig, og samme kristne synsvinkel har redaktørerne. Bogen viderebringer en række menneskers tunge oplevelser og tanker, og illustrerer hvordan en kombination af kristentro, krisehjælp og respekt for de involverede kan vise veje ud af krisen. Der er ingen opskrifter eller moraliseren, teksterne og kommentarerne står for sig selv. 

Læs mere om bogen

Når håbets grene bliver livets træ. Om sorgens ansigter og dens bearbejdelse

Nellie og Susanne Sønderbo

Unitas 2002

En lyriker og en psykolog – mor og datter – beskriver sorgen og sorgarbejdets forløb ved ægtemanden/faderens død. Moderens digte eksemplificerer sorgarbejdet frem til genvindelse af viljen til livet.

Læs mere om bogen

Et liv er endt

Af Lars Johan Danbolt, Solveig Fiske og Sevat Lappegard

Verbum 2000

Et liv er forbi, og nogen står tilbage med savn, sorg og spørgsmål. Hvad skal ordnes? Hvad kan vi få hjælp til? Hvad er kirkens ritualer ved en begravelse, og hvordan går jeg frem? Hæftet er tænkt som en hjælp til de efterladte i dagene efter et dødsfald. 

Læs mere om bogen

Lenas bog – En vej gennem sorgen

Af Lena Sørensen, Hanne Essebo Olsen og Bjarne Thannel

Dansk psykologisk Forlag 2000

En personlig beretning om en kvindes sorgarbejde i en sorggruppe efter hendes fars død. Med hjælp fra sorggruppen gennemgår Lena et sorgarbejde, der både er smertefuldt og forløsende, og som bringer ny livsglæde med sig. Sideløbende med Lenas beskrivelse af sine tanker, følelser og handlinger fortæller bogen om de overvejelser, som behandlerne i gruppen gjorde sig. Bogen giver viden om tab, sorgreaktioner og sorgbearbejdning samtidig med, at mennesker i sorg kan genkende sig selv i de følelser, Lena beskriver i sit sorgarbejde og derved kan lære sorgens rum at kende. Bogen kan medvirke til en afmystificering af det at miste, således at sorgprocessen virker mindre skræmmende, og sorgramte og deres pårørende kan opleve, at der er lys for enden af vejen.

Læs mere om bogen

Hur man möter människor i sorg

Af Gurli Fyhr

Bokförlaget Natur och Kultur 1999

Bogen handler om sorg og fortæller enkelt med tydelige eksempler, hvorfor vi sørger, hvordan sorgens generelle og individuelle træk kan se ud, og hvorfor vi sørger så forskelligt. Bogen fortæller, hvad der skal til, for at den, der er ramt af sorg, skal kunne udføre sorgarbejdet, hvordan barndommen har indflydelse på et voksent menneskes sorg og giver også svar på mange andre spørgsmål om sorg.

 

Læs mere om bogen

Når ægtefællen dør

Af Bente Chemnitz

Aschehoug 1999

Bente Chemnitz har samlet en række fortællinger om tab af ægtefæller og valgte at skrive om dem, der kom godt igennem sorgen. Det er en positiv bog, som kikker ind bag de forskellige reak-tioner og kan styrke dem, der står i samme situation. Ikke alle ægteskaber er fuldkomne, og der er hjælp til at komme overens med det, der ikke kan ændres. Der er et afsnit om alt det praktiske, der foregår ved begravelsen, valg af salmer, taler, gravsted, om børns deltagelse mv. I slutningen er der en kort beskrivelse af sorgen, dens faser og om at give og modtage hjælp. Digtene i bogen un-derstreger dette budskab. Bogen hviler på et kristent grundlag med respekt for det individuelle. 

Læs mere om bogen

Når en af de kære går bort

Af Fredrik Wisløff

Dansk Luthersk Forlag 1997

Bog til trøst for sørgende ved dødsfald. Bogens første halvdel beskæftiger sig dels med sorgens følelser, (selv)bebrejdelse, ensomhed eller kærlighed, dels med forskellige dødsmåder, fx pludse-lig død og selvmord. Sidste halvdel af bogen beskæftiger sig med, hvordan sorgen kan overvindes. Fredrik Wisløff var forfatter og ud af en familie med dybt engagement i den norske Indre Mission. Denne kristne holdning går igennem hele bogen, hvor han bruger mange eksempler og citater fra Bibelen. Vejen ud af sorgen er at acceptere Guds vej. Bogen kan bruges af kristne sørgende og sjælesørgere, som ikke fokuserer på den psykologiske indfaldsvinkel.

Læs mere om bogen

På vej mod livet. Ord efter dødsfald

Af Georg S. Geil

Unitas 1996

Få uger før sin død afleverede biskop G. S. Geil et færdigt manuskript, der er skrevet som en hilsen til de efterladte. Ordene giver styrke, når man har mistet en kær, og sorgen er allerstørst. Han ønskede titlen På vej mod livet. Han mente, at en hovedtitel, der rummer ordet liv er væsentlig, når det gælder dødens situation.

Læs mere om bogen

Kan vi støtte hinanden? En bog om selvhjælpsgrupper

Af Lisbeth Bonde Petersen

Kroghs Forlag 1988

Om forløbet af et selvhjælpsprojekt i Kolding og omliggende kommuner samt vejledning i, hvordan man igangsætter selvhjælpsgrupper til støtte for syge og ensomme.

Læs mere om bogen

Vi som blir igjen. Om sykdom, ulykke, død – og livet som går videre

Af Kari Ronge (red.)

Grøndahl 1986

Bogen er en blanding af bidrag fra patienter og fagfolk og er tænkt som hjælp til dem som mister nære slægtninge eller venner. Den giver råd omkring dødsfaldet og begravelsen og trøst gennem billeder og digte. Sorgreaktionsmønstre bliver forklaret. Vi som blir igjen er en bog til trøst og opmuntring, genkendelse og indsigt. Den henvender sig først og fremmest til den, som selv har mistet en af sine nærmeste, men bogen vil også skabe større forståelse hos helsepersonalet, som daglig møder mennesker i livskriser – og hos dem, der selv er ramt af alvorlig sygdom.

Læs mere om bogen

Til trøst

Af Johannes Møllehave

Lindhardt og Ringhof 1983

Til trøst tager sit udgangspunkt i et brev, Søren Kierkegaard skrev mellem jul og nytår 1847 til sin brors kone, Henriette Kierkegaard, som havde pådraget sig en håbløs sygdom, der bandt hende til sengen resten af livet. Johannes Møllehave læser dette brev og lukker det op ved hjælp af Kierkegaards opbyggelige taler og særlig Kjærlighedens Gjerninger, som han netop havde udsendt, da han skrev brevet. Samtidig med at bogen er en læsning af dette brev, rummer den også en nutidig sjælesørgers erfaringer og overvejelser.

Læs mere om bogen

Ravnen mod aften

Af Poul Ørum

Gyldendal 1982

To år efter sin kones død skriver Poul Ørum om den lammelse, han føler efter hendes bortgang, om fortvivlelsen, som der ikke findes nogen trøst for og om vreden og aggressionen. At hun tillod sig at forsvinde og lade ham alene tilbage. Romanens midterstykke er historien om kriminalassistent Jonas Mørck. Mørck placeres i en situation, der ligner Ørums. Hans kone Marie er lige død, og han gennemlever som Ørum den samme vrede og fortvivlelse og fornægter tilmed det følelsesmæssige fællesskab med sin datter uden at forstå, at hun har brug for ham i denne situation. I sidste del af bogen berettes om, hvordan den indkapslede sorg ved bevidst arbejde og samtaler med en terapeut lidt efter lidt giver ny indsigt. Han må erkende, at sorgen og savnet på forunderlig vis giver plads og mulighed for et nyt liv – naturligvis anderledes end det, han har mistet.

Læs mere om bogen

Har jeg sørget rigtigt?

Af Birgitte Bjørn Stimpel og Ole Raakjær

Artikel bragt i 'Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin' nr. 4/2012

Mange mennesker, der mister nære pårørende, oplever, at de, efter at de første måneders opmærk-somhed har lagt sig, er nødt til at skjule deres sorg for familie, venner og bekendte. Dels fordi andre har svært ved at være sammen med dem, når de mærker, at her er der noget, de ikke kan handle sig ud af, men bare er magtesløse overfor. Dels fordi den sørgende mere eller mindre direkte får at vide, at når sorgen varer så længe, så har han eller hun nok ikke gjort sit sorgarbejde ordentligt, har ikke talt nok om det, eller har ikke talt med de rigtige.