Om sorggrupper
Fællesskab blandt efterladte

Fællesskab blandt efterladte

Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, som mange efterladte oplever og medvirke til at skabe livsmod og nye muligheder for at klare hverdagen uden afdøde.

Sorg skal bæres
Grundlaget for kirkens sorggrupper er, at sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen med de efterladte. De fleste klarer dette ved hjælp af familie og netværk.

I den forbindelse kan kirkens sorggrupper blive et støttende netværk, som kan hjælpe efterladte med at bære sorgen og den ændrede hverdag.


Foto: Sille Arendt


Fakta

Folkekirken har altid tilbudt støtte til de efter-ladte. Præster har nær kontakt til mange mennesker, der mister en nærtstående. I 2013 blev ca. 83 procent af alle, der døde i Danmark, begravet eller bisat under medvirken af en præst i folkekirken.