Om os
Om Sorggrupper i folkekirken

Om Sorggrupper i folkekirken

'Sorggrupper i folkekirken' består af en række projekter, der skal medvirke til at kortlægge, beskrive og udvikle kirkens sorggrupper.

Projektet arbejder for at:

  • kortlægge, beskrive og udvikle kirkens sorggrupper
  • gøre det lettere for efterladte at finde og deltage i en sorggruppe
  • skabe et fagligt fundament til at oprette og lede sorggrupper

De samlede projekter forventes afsluttet juni 2015

Følgende projekter er gennemført
> Kortlægning af kirkens sorggrupper:
Er udarbejdet og en del af rapporten 'Når sorgen bæres sammen. En undersøgelse af folkekirkens sorggruppepraksis', som udkom medio juni 2014.

> Sorggruppernes opbygning og betydning for efterladte:
Kan findes i rapporten 'Når sorgen bæres sammen. En undersøgelse af folkekirkens sorggruppepraksis'.

> Udvikling af hjemmeside:
Hjemmesiden www.sorggrupperikirken.dk gør det muligt for efterladte at finde en sorggruppe og tage stilling til deltagelse. Siden er desuden et ressourcested for nuværende og kommende sorggruppeledere, som kan finde fagligt indhold om sorg og gruppeledelse.

> Landkort med alle landets kirkelige sorggrupper:
Vi ønsker at medvirke til, at der opstår et landsdækkende net af kirkelige sorggrupper til støtte for efterladte. Af særlig betydning er derfor udviklingen af et kort, hvor alle landets sorggrupper kan findes.

Projektet er en del af folkekirken.

Sorggrupper i folkekirken er støttet af TrygFonden, Chr. P. Hansen og Hustrus Fond til Almenvelgørende Formål samt Edith og Gotfred Kirk Christiansens Fond.

Kongres: European Association for Palliative Care
Ved den europæiske palliative kongres World Congress of the European Association for Palliative Care den 8.-10. maj 2015 i Bella Center præsenterede Sorggrupper i folkekirken en plakat, som på engelsk beskriver projektet og dets resultater.
Download plakaten

Læs mere om kongressen.

Kristeligt Dagblads Initiativpris
Sorggrupper i folkekirken vandt Kristeligt Dagblads Initiativpris 2014.